XƏBƏRLƏR / BÜTÜN XƏBƏRLƏR

  15.05.2023

RUS DİLİNDƏ PROFİLƏ UYĞUN YENİ NƏŞRLƏR FONDUMUZDA
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin fondu yeni nəşrlərlə zənginləşib.
  10.05.2023

RUS DİLİNDƏ PROFİLƏ UYĞUN YENİ NƏŞRLƏR FONDUMU
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi ...
  04.05.2023

ÖZBƏKİSTANLI GƏNC RƏSSAMIN KATALOQU
Özbəkistanın Kəmaləddin Behzad adına Milli Rəssamlıq və Dizayn İnstitutunun doktorantı Gulnoz Jalalova elmi tədqiqat işi ilə əlaqədar ...
  20.04.2023

MAGİSTRANTLAR ÜÇÜN YENİ METODİK VƏSAİT
ADMİU-nun Sosial-mədəni fəaliyyət kafedrasının müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Mübariz Süleymanlı və Elm və yaradıclıq ...
  17.04.2023

FONDUMUZA DAXİL OLAN YENİ NOT NƏŞRLƏRİ
Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən ADMİU-ya notlardan ibarət yeni nəşrlər hədiyyə olunub.


www.admiu.edu.az       www.medeniyyetdunyasi.com       www.elmieserler.com       www.edu.gov.az       www.virtualkarabakh.az

ƏLAQƏ

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi

Ünvan: AZ 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39.
Tel.: (+994 12) 599 00 54 (Mətbuat xidməti)
E-mail: admiukitabxana@gmail.com