AZ AZ

XƏBƏRLƏR / BÜTÜN XƏBƏRLƏR

  21.11.2017

“QADIN FENOMENİ” ADLI MONOQRAFİYA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kulturologiya kafedrasının...
  20.11.2017

QAZAXISTAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT AKADEMİYASININ MAGİSTRLARI NÖVBƏTİ DƏFƏ ADMİU-DA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  17.11.2017

ADMİU ƏMƏKDAŞLARI VƏ TƏLƏBƏ HEYƏTİ "TÜRK FİLMLƏRİ HƏFTƏSİ"NİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  17.11.2017

ADMİU-DA “MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZİN QORUNMASINDA GƏNCLƏRİN ROLU” MÖVZUSUNDA TƏDBİR KEÇİRİLİB
  17.11.2017

ADMİU-DA “TÜRK FİLMLƏRİ HƏFTƏSİ” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏLƏBƏLƏRLƏ GÖRÜŞ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində artıq Bakıda 3-cü dəfə...
  17.11.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİNİN SƏRGİSİ KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti üzrə “BİR” Tələbə-Könüllü koordinatorunun təşkilatçılığı ilə...
  16.11.2017

ADMİU-DA BEYNƏLXALQ TOLERANTLIQ GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANS KEÇİRİLİB
16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq günü...
  16.11.2017

ADMİU-DA RƏSSAM FƏRƏH ƏLİYEVANIN “DÜNYƏVİ CİZGİLƏR” BƏDİİ KUKLA SƏRGİSİ KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  16.11.2017

ADMİU-NUN 23 NÖMRƏLİ MƏKTƏB ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ DAVAM EDİR
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti və T.Həsənov adına...
  15.11.2017

ADMİU-NUN SABAH QRUPU TƏLƏBƏLƏRİNİN UĞURLARI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin SABAH qrupu IV kurs...
  15.11.2017

ADMİU-NUN SABAH QRUPU TƏLƏBƏLƏRİNİN İFASINDA “HEKAYƏTİ MÜSYÖ JORDAN VƏ DƏRVİŞ MƏSTƏLİ ŞAH” TAMAŞASI
“Səda” Tədris Teatrında Azərbaycan...
  15.11.2017

SABAH İCRA KOMİTƏSİNİN RƏHBƏRİ
ADMİU-DA
SABAH İcra komitəsinin rəhbəri Şahin Seyidzadə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  14.11.2017

NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS CƏLALƏ NƏZƏROĞLU ADMİU-DA
14 noyabr tarixində “ASAN Radio”nun redaktoru, aparcısı və nitq mədəniyyəti...
  13.11.2017

ADMİU-DA “BREYN-RING” İNTELLEKTUAL YARIŞI KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı, YAP...
  11.11.2017

ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ 12 NOYABR KONSTİTUSİYA GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRDƏ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  08.11.2017

BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİNDƏ ADMİU TƏLƏBƏLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ “MƏNİM BAYRAĞIM” ADLI KONSERT KEÇİRİLİB
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində...
  07.11.2017

ADMİU-NUN RƏSSAMLIQ FAKÜLTƏSİNİN MÜƏLLİMİ “MEYVƏLƏRİN ŞAHI-NAR” MÜSABİQƏNİN QALİBİ OLUB
Azərbaycan Nar İstehsalçıları və...
  07.11.2017

ADMİU-DA M.P.VAQİFİN 300 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2017-ci il tarixli...
  06.11.2017

FRANSALI HƏMYERLİMİZ PİANOÇU ADİLƏ ƏLİYEVANIN ADMİU-DA USTAD DƏRSİ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin növbəti qonağı Fransada...
  06.11.2017

ADMİU-NUN ƏMƏKDAŞI MAKEDONİYADA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ FOTO MÜSABİQƏNİN İŞTİRAKÇISI OLUB
Makedoniyada keçirilən "Arxeologiya...
  06.11.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ “AZƏRBAYCAN AİLƏSI 2017” IX FİLM FESTİVALINDA
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Heydər Əliyev Fondu və...
  02.11.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ “NEXT LEVEL AZERBAIJAN” PROQRAMININ YEKUN TƏDBİRİNDƏ
Amerika Birləşmiş Ştatlarının...
  02.11.2017

ADMİU-DA YAZARLAR KLUBU FƏALİYYƏTƏ BAŞLAYIB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində yaradılan...
  02.11.2017

ADMİU-DA MEKSİKANIN “ÖLÜLƏR GÜNÜ” BAYRAMININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Meksikanın “Ölülər günü”...
  02.11.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ MOLLA PƏNAH VAQİFİN 300 İLLİK YUBİLEY TƏDBİRİNDƏ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti və 23 saylı məktəbin birgə...
  01.11.2017

ADMİU-DA ŞƏN HAZIRCAVABLAR KLUBU FƏALİYYƏTƏ BAŞLAYIB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində yaradılan...
  01.11.2017

ADMİU-DA NÖVBƏTİ ELMİ ŞURA İCLASI BAŞ TUTUB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində növbəti Elmi şura iclası keçirilib.
  31.10.2017

ADMİU-NUN DOSENTİ, XALQ RƏSSAMI XANLAR ƏHMƏDOVUN “DÜNƏNİN SƏHƏRİ” ADLI FƏRDİ SƏRGİSİ
  31.10.2017

ADMİU-NUN ƏMƏKDAŞI “100. YILINDA SOVYET İHTİLALI VE TÜRK DÜNYASI” BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA
25-27 oktyabr Ankara şəhərində Hacettepe...
  30.10.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ “BİBLİYA TARİXİ” VƏ "PRAVOSLAV KATİXİZİSİ” KİTABLARININ TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  28.10.2017

ADMİU-NUN ƏMƏKDAŞLARI “SALAM ORİENT”
Avstriya Teleradiosu (ORF), Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və...
  28.10.2017

ADMİU-DA “BİR” TƏLƏBƏ-KÖNÜLLÜ PROQRAMININ TƏQDİMATI BAŞ TUTUB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Səda” Tədris Tetrında...
  28.10.2017

MİLLİ PARALİMPİYA KOMİTƏSİNİN VİTSE-PREZİDENTİ İLHAM ZƏKİYEV ADMİU-DA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin növbəti qonağı...
  28.10.2017

ADMİU “QLOBALLAŞAN DÜNYADA MUSİQİ ƏNƏNƏLƏRİ” I BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANSINDA
Oktyabr ayının 26-27-si Azərbaycan Milli...
  27.10.2017

AMERİKALI KAMANÇA İFAÇISI CEFRİ VERBOK ADMİU-DA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin növbəti qonağı Amerika...
  27.10.2017

ADMİU-NUN DOKTORANT VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSINDA
Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı...
  25.10.2017

ADMİU-DA “MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ SƏNƏTİNİN İNKİŞAFI” MÖVZUSUNDA KONFRANS KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  25.10.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ SOÇİDƏ KEÇİRİLƏN “XIX ÜMUMDÜNYA FESTİVALI”NDA İŞTİRAK EDİB
14-22 oktyabr 2017 ci il tarixlərdə...
  24.10.2017

ADMİU-NUN REJİSSORLUQ, AKTYOR SƏNƏTİ, OPERATOR SƏNƏTİ İXTİSASLARI ÜZRƏ HAZIRLIQ KURSU FƏALİYYƏTƏ BAŞLADI
Qeydiyyat üçün son tarx 25 oktyabr, 2017-ci il
  24.10.2017

ADMİU-DA HÜSEYN CAVİDİN 135 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNAN BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS KEÇİRİLİB
24-25 oktyabr 2017-ci il tarixində...
  24.10.2017

ADMİU-NUN TƏLƏBƏ HEYƏTİ GÖRKƏMLİ DRAMATURQ HÜSEYN CAVİDİ ANIB
Görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq...
  24.10.2017

ADMİU-NUN MAGİSTR TƏLƏBƏLƏRİ RƏSSAM ARİF ƏZİZİN EMALATXANASINDA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq fakültəsinin...
  23.10.2017

ADMİU-NUN MÜƏLLİMİ AYTƏN RZAQULİYEVANIN "ƏKS" ADLI FƏRDİ SƏRGİSİ KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  23.10.2017

ADMİU-NUN "BİR" KÖNÜLLÜ KOMANDASI TƏLƏBƏLƏR İLƏ GÖRÜŞÜB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində "BİR" Könüllü proqramının...
  22.10.2017

ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ "I AM JAZZMAN" MÜSABİQƏSİNİN QALİBLƏRİ OLUB
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 2017 Bakı Caz Festivalı çərçivəsində "I am Jazzman”...
  21.10.2017

ADMİU-DA “SOSİAL İŞ VƏ MADDƏ ASILILIĞI” MÖVZUSUNDA SEMİNAR KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Azərbaycan Sosial İş...
  19.10.2017

POLŞANIN ADAM MİSKEVİÇ İNSTİTUTUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ ADMİU-DA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin növbəti qonağı Polşanın...
  18.10.2017

ADMİU-NUN PROFESSORU BAYRAM HACIZADƏNİN “KİRPİ”NİN RƏSSAMLARI ADLI DƏRS VƏSAİTİ İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
ADMİU-nun Təsviri sənət tarixi və...
  18.10.2017

ADMİU-DA “NEXT LEVEL AZERBAIJAN” PROQRAMININ TƏQDİMATI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Amerika Birləşmiş Ştatlarının...
  16.10.2017

ADMİU-NUN REKTORU LİTVALI REJİSSOR AUDRİUS STONİSLƏ GÖRÜŞÜB
Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə şəhərimizin...
  16.10.2017

LİTVANIN TANINMIŞ REJİSSORU AUDRİUS STONİS ADMİU-DA USTAD DƏRSİ VERİB
Tanınmış rejissorun ADMİU-nun “Heydər Əliyev: Mədəniyyət və İncəsənət...
  16.10.2017

QAZAXISTANLI PROFESSORLAR ADMİU-DA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin bu dəfəki qonağı Kurnaqazi adına Qazaxıstan Milli...
  16.10.2017

ADMİU-NUN MÜƏLLİMİ, BƏSTƏKAR-PİANOÇU PİKƏ AXUNDOVANIN KONSERTİ
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi, “Mədəniyyət” kanalının, Azərbaycan...
  16.10.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ “I AM JAZZMAN” MÜSABİQƏSİNDƏ
Rotuna Jazz klubda gənc caz ifaçılarının iştirak etdiyi “I am Jazzman” müsabiqəsi keçirilib.
  14.10.2017

ADMİU-NUN REKTORU 3 NÖMRƏLİ UŞAQ-GƏNCLƏR İNKİŞAF MƏRKƏZİNİN YENİ BAZASININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
3 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin yeni bazasının açılış mərasimi keçirilib.
  14.10.2017

ADMİU TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI TƏLƏBƏLƏR İLƏ GÖRÜŞÜB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi şura zalında Tələbə Gənclər Təşkilatının...
  12.10.2017

ADMİU-NUN TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATININ YENİ SƏDRİ TƏYİN OLUNUB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Tələbə Gənclər Təşkilatının yeni sədrinin təyini üçün...
  11.10.2017

ADMİU-DA “ANA DİLİNİN SAFLIĞININ QORUNMASI”NA HƏSR OLUNAN ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS KEÇİRİLİB
“Azadlıq Hərəkatçıları” İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının...
  09.10.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ COCUQ MƏRCANLIDA MÜƏLLİMLƏRİ TƏBRİK EDİB
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və...
  09.10.2017

QAZAXISTANLI MÜƏLLİMLƏR ADMİU-DA
Qazaxıstanın bir sıra təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq edən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin bu dəfə qonağı Kurnaqazi adına Qazaxıstan...
  09.10.2017

ADMİU-NUN YENİ PROMO VİDEOSU HAZIRLANIB
  06.10.2017

“TƏHSİL SƏRGİSİ”NİN ƏN MARAQLI STENDİ ADMİU-YA MƏXSUS OLUB
Oktyabr ayının 6-8-i Bakı Ekspo Mərkəzində Təhsil Nazirliyinin rəsmi dəstəyi ilə keçirilən 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil...
  05.10.2017

“BİZ ONA “MAMA” DEYİRİK” - MƏŞHURLAR NECƏ MÜƏLLİMDİR?
“Qafqazinfo”nun əməkdaşları bu özəl gündə pedaqoq kimi çalışan incəsənət dünyasının tanınmış simaları ilə görüşüb, onların...
  05.10.2017

ADMİU-NUN TƏLƏBƏSİ “XIX ÜMUMDÜNYA FESTİVALI”NDA İŞTİRAK EDƏCƏK
14-22 oktyabr 2017 ci il tarixlərdə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Rusiya Federasiyasının...
  05.10.2017

ADMİU-DA “GENDER VƏ İNSAN HÜQUQU” ARAŞDIRMA BİRLİYİNİN SEMİNAR-TRENİNQİ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət...
  05.10.2017

ADMİU-NUN TƏLƏBƏLƏRİ “GƏNCLƏRİN IV FİLM FESTİVALI”NDA
Azərbaycan Gənclərinin Filmi, ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyi, CinemaPlus, Cinemazadeh, The US-Educated...
  03.10.2017

ADMİU-NUN KİTABXANA-İNFORMASİYA MƏRKƏZİ DİPLOMA LAYİQ GÖRÜLÜB
V Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində Azərbaycan Milli Kitabxanasında keçirilmiş “Kitabxanalar üçün yeni...
  03.10.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİ ŞAİR ƏLİAĞA VAHİDƏ HƏSR OLUNAN TƏDBİRDƏ
Heydər Əliyev Sarayında şair Əliağa Vahidin yaradıcılığına həsr olunmuş...
  02.10.2017

ADMİU-DA “FACİƏ: JANRİÇİ MUTASİYALAR” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Teatrşünaslıq kafedrasının...
  29.09.2017

"SƏS” QISAMETRAJLI BƏDİİ FİLMİNİN NÖVBƏTİ UĞURU
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin məzunu Ərturan Nəcəfinin...
  29.09.2017

ADMİU TƏLƏBƏLƏRİNİN MİLLİ YIĞMAYA DƏSTƏYİ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 250 tələbəsi qadın...
  28.09.2017

ADMİU BEYNƏLXALQ KİTAB SƏRGİ-YARMARKASINDA
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən sentyabr ayının...
  28.09.2017

ADMİU-DA SƏHNƏ HƏRƏKƏTİ ÜZRƏ MÜƏLLİM İQOR KAÇAYEVİN NÖVBƏTİ USTAD DƏRSİ
  28.09.2017

ADMİU-DA NÖVBƏTİ SOSİAL İŞ ÜZRƏ SEMİNAR KEÇİRİLİB
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti və Sosial İş İctimai Birliyinin...
  27.09.2017

ADMİU-DA BİLİK FONDUNUN NÖVBƏTİ TƏDBİRİ BAŞ TUTUB
Sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Azərbaycan...
  27.09.2017

ADMİU-DA SƏHNƏ PLASTİKASI VƏ SƏHNƏ DÖYÜŞÜ ÜZRƏ USTAD DƏRSLƏRİ KEÇİRİLİB
Rusiya Dövlət Səhnə İncəsənəti İnstitunun (Российского Государственного...
  27.09.2017

ELAN!
Sizləri və tələbələrinizi böyük məmnuniyyət hissi ilə Azərbaycan Gənclərinin 4-cü Film Festivalında iştirak etməyə dəvət edirik.
  25.09.2017

ELAN!
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı Səfirliyi “Next Level Azerbaijan” proqramında iştirak etmək üçün ərizə qəbuluna start verdi!


*** OUR FOREIGN STUDENTS *** НАШИ ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ *** ƏCNƏBİ TƏLƏBƏLƏRİMİZ ***

ELANLAR


15 NOYABR 2017
SƏRGİ

TAMAŞA

ADMİU MEDİA

MULTIMEDIA FƏALİYYƏTİ

SƏSYAZMA STUDİYASI
Universitetin səsyazma studiyası 1968-ci ildə yaradılmışdır. Hazırda studiyada ən müasir səsyazma texnologiyaları tətbiq olunur.

MÜƏLLİMLƏRİMİZ

www.president.az       www.mehriban-aliyeva.org       www.heydar-aliyev-foundation.org       www.azerbaijan.az       www.edu.gov.az       www.virtualkarabakh.az

ƏLAQƏ

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

  • Ünvan: AZ 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39.
  • Tel: (+994 12) 538 76 06, 510 52 55, 599 00 54 (Mətbuat xidməti)
  • Fax: (+994 12) 498 22 71
  • E-mail: info@admiu.edu.az